Kitchen, 20 nov 2016

While cleaning my house one day
I put extra effort to the doors;
seems I had neglected them once again.
Not only did I find dust on them
but on the door to the kitchen
where I cook my meals
there were a greasy layer quite hard to discover.

Being very sticky, icky,
built up of greasy droplets diffused from cooked meals, long forgotten,
into the ether and condensed on this door,
I had to rinse the cloth again and again in a seemingly endless process.
I vowed to clean the door regularly and often.

Strange as it may seem,
all food then started to taste so much better and,
after some time, good friends emerged out of the shadows.
We ate many intimate meals together.
We wept together.
We felt gratitude together.
We decided to hike in the mountains.
Up on the top we could enjoy the great view.

When we came down the friends were nowhere to be found.
They called me later on longing for company.
We continued to share our meals but in the fashion of a Dutch treat.
In between our gettogethers I continued to cleanse
this door
the door of perception.

Liv 2, 10 jan 2017

Jag vinglade framåt
likt att söka gå på
ett rakblad
mellan föreställningarna
om att senare
själv vandra vidare
om att senare
tillsammans upptäcka världen
i det inre
i det yttre
speglas
vårt ljus
vårt mörker
När Hon svarade
blev det kalla grå regnet
till ljus lekfull snö
virvlande
i det yttre
i det inre

Liv, 7 jan 2017

Mitt hjärta ömmar
Det är ännu grumligt
vad du varit med om

Ändå, i dina ögon och i
din skälvande röst
skymtas djup smärta

Jag ömmar för jag bevittnat
din kamp
bevittnat hur du vänt dig om
påbörjat din
själfulla resa mot ljuset

Rörd av den kärlek du ger
dig själv
och därigenom andra
att du må vakna
bortom dig och mig
till ett.

Namnlös, 4 jun 2016

Förstå mig, se min värld!
Det är så viktigt!
säger något därinne.
Förringad längtan efter enhet
väcker eld

Orden är totalt oviktiga!
helt otillräckliga!
säger något där ute.
Djupt engagerad i
att prata om
det som inte går
att prata om

Ser
attraktor-landskapet ett,
attraktor-landskapet två
Mellan ett och två,
balanserar på knivsegg!

Förnimmelsen av
en riddare i natten
som vakar,
drucken, förälskad,
har svurit att tjäna Gud
och en gift lady

Namnlös, 6 mars 2016

Sträcker min hand mot din
känner vibrationen mellan våra fingertoppar
när jag blottar min skörhet och säger
min smärta är min
den är viktig
den är sann
jag bär den
bara genom den kan de fallna löven
komposteras till näring
Räds ej den, den är min
Räds ej när jag går från larv till puppa,
jag blir fjäril sen

När jag inte ser dig, tänk:
du är också inuti mig,
jag är också inuti dig
Står Du i mörkret,
ensam och rädd,
i en värld du inte skapade,
då är det en gåva att du visar mig din sårbarhet
I den,
i det fladdrande hjärtat,
upphör ljuset och mörkret,
gott och ont,
svag och stark
blir ett

On the Consistency and Oracle Property of the LASSO

My way to a PhD candidate in mathematical statistics is somewhat untraditional, I work on the applied side which for some time has become more common in the current Big Data era. My major is not in maths but in computer science and through an additional master in system biology I got interested in math.stats. Now, still, I often find it hard to bridge the gap between PhD level math-stat and my level of maths.

Following parts of the excellent book, Statistics for High-Dimensional Data, by Sara van der Geer and Peter Bühlmann I below fill in details needed for someone at my math level to grasp how to prove the consistency and the oracle property of the LASSO (Least Absolute Shrinkage Operator) for prediction. LASSO is a method to do regression and variable selection in sparse linear models (N << p), it has an objective similar to ridge regression but instead of an L2-norm penalty on the coefficients it uses the L1-norm (absolute values) penalty. This set the, hopefully, spurious coefficients to exactly zero.

Given enough data the coefficients in the solved optimization problem correspond to the ones in the underlying true model. The Oracle property tells us that this method work as good as if we already knew which predictors were included in the true model. For this to hold we have to add some restrictions.

Hopefully this will be of some use to others. Please contact me if you find any errors or have other comments.

I used XeTeX and pdf2svg to render SVG files.

baralatex-1
baralatex-2
baralatex-3
baralatex-4
baralatex-5
baralatex-6

Matematikers insikt

Vi befinner oss i ett rum,
kan det vara Banach, Hilbert,
finns det ens en norm?

Alla datapunkterna får inte plats i minnet,
läs- och skriv-hastigheten till externa medium
är otillräcklig för den till oss allokerade tiden.

Tid förresten, är den linjär,
är den en identitetsfunktion
eller är den även imaginär?
Inte helt reell väl?
En basfunktion, radiell, såsom \(xe^{ix}\)?

Delmängden data vi kan hantera
lämnar oss till att spekulera.

Inte duger sparse PCA,
komponenterna förklarar inte all varians!
Kan vi då ha LDA för att kanske separera?

Vi behöver en kernel runt, och det hade vi ju ingen..
Då går det ju inte ens med SVM!
ROC visar på otillräcklig förståelse hur vi än….
Vi kan inte bygga modellen!

Jaha, fuzzy logic med sigmoider återstår,
kan vi trycka in det i ett neuralt nät då?

Men… jaaaa! Det är ju ändå där vi bor!
Datan kommer ju också inflödande strömmande.
Jag tror vi närmar oss en lösning!
Då får vi också det där hjärtat ömmande
med på köpet, det där vi ändå inte kan kvantifiera.
Återstår bara att begränsa downstream så vi hinner!
Nuuuu, hårdvaran äger ju! Jag brinner, vi vinner!
Vi börjar meditera!

Din tunnas botten sprack

Du frågade mig vem jag är.
Jag svarade.

Du säger du ser kärlek i mig, dina tårar rinner, ditt hjärta öppnas.
Jag säger var är kärleken någonstans?

Du säger jag är poet, att jag måste skriva för jag skulle sälja stort.
Jag säger lyssna bara noga.

Du säger jag har förstått nånting stort.
Jag säger, jag vet inte, från mitt hjärtas djup.

Du säger intensiteten överväldigar dig, smärtsamt försöker du hitta ord men hittar inga.
Jag bara ler.

Du säger du måste stänga nu.
Jag säger vad är detta du vill stänga?

Du säger du är förvirrad, hittar inga ord.
Jag säger bra!